Vår programvare er utviklet i nært samarbeid med kunder i eiendom og energiselskaper. Disse produktene  vil hjelpe kunden med å spare energi og med å oppnå sine miljømål. Disse programmer er fabrikat uavhengige når det gjelder tilknytning til lokal automatikk (controllere, PLS, undersentraler, noder, målesystemer, etc.), noe vi anser som en utrolig fordel for våre kunder.

Hvilke næringer drar nytte av vår programvare?
Eiendomsselskaper, forvaltningsselskaper, borettslag, kommuner, energiselskaper og driftspersonale.

Hvem er brukerne av en programvare?
Teknikere, bygningsingeniører og energijegere bruker Metering, Online og Analyse.
Økonomer og beslutningstagere bruker Analyse.
Sucus Online
Sucus Online
Kontrollere og justere tiltak som iverksettes.Med moderne tekniske system i eiendommen øker mengden av ulike maskin- og programvarer
som krever en serviceorganisasjon for sikker drift. SUCUS Online er en skybasert tjeneste som
eliminerer behovet av å investere i en egen IT-struktur. Tjenesten hjelper store som små eiendomsbesittere
å minimere sine IT-kostnader, Øke driftsssikkerheten og finne nye muligheter
til å spare energi.
Sucus Analyse
Sucus Analyse
Analyserer de innsamlede dataene for å treffe den riktige avgjørelsen.Et kraftfullt verktøy for energioppfølging samt overvåking og beregning
av måleverdier. Gir drifts- og økonomiansvarlige bedre
kontroll på driftsøkonomien for såvel enkle eiendommer som
større eiendomsmasser. Perfekt hjelp for energimerkingens krav.
Sucus MeView
Sucus MeView
Sucus MeView gir beboere kontroll
på hjemmets energibruk mens eiendomsforvaltere,
kundeservice og driftsteknikere
får informasjon om såvel beboeres
behov som eiendommens status.